Laboratorium met bloedgasanalysetoestel voor anesthesiemonitoring en diagnose. Diverse toestellen voor bepaling van diagnostische parameters.